Chinese Title: Shang Han Zhi Ge Fang Lun

Author: Liu Yuan Su, edited by Ge Yong