Chinese Title: Guang Wen Yi Lun

Author: Dai Tian Zhang