Chinese Title: Ci Shi Nan Zhi

Author: Wang Hao Gu