Chinese Title: Nei Ke Zhai Yao

Author: Edited by Wen Sheng