Chinese Title: Zhong Yi Fu Ke Zhi Liao Xue

Author: Chengdu College of Traditional Chinese Medicine