English Title Revised Fine Formulas for Women
Chinese Title Jiao Zhu Fu Ren Liang Fang
Chinese Characters
Author Bi Li Zhai
Author (Chinese Characters)
Dynasty Date
Dynasty (English translation)
Dynasty
Dynasty (Chinese Characters)