Personal
I Speak English
Female
Miami , Florida   United States

Fun
Zodiac: Tiger

Work